Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, Geassocieerde notarissen te Schoten

 

Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts

Geassocieerde notarissen te Schoten

 

Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen

Paalstraat 110
2900 Schoten
Tel. (03) 658.80.21
Fax. (03) 658.80.22

BV
BTW BE 0695567303
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen

Op woensdagnamiddag werkt het kantoor met gesloten deuren.

...
 

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

30 januari 2023

Ontdek onze videotip!

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop moet je letten bij het (laten) opstellen van een testament? Bekijk onze Notaristip!

Bron: Fednot

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

 

Najda BEL HASNIOUI
Notarieel medewerker

najda(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/640.39.63

Najda BEL HASNIOUI

Winnie CEULEMANS
Notarieel medewerker

winnie(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/640.39.60

Winnie CEULEMANS

Kelly DE BOCK
Notarieel medewerker

kelly(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/640.39.61

Kelly DE BOCK

Inge DE CLEEN
Notarieel medewerker

inge(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/620.21.99

Inge DE CLEEN

Marissa PIROT
Notarieel medewerker

marissa(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/620.21.94

Marissa PIROT

Annette SMOUT
Licentiaat in het notariaat

annette(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/620.21.92

Annette SMOUT

Stephanie VAN BREE
Notarieel medewerker

stephanie(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/640.39.69

Marian vAN dEN EIJNDEN
Notarieel medewerker

marian(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/640.39.68

Annemiek VAN HEUSDEN
Notarieel medewerker

annemiek(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/620.21.96

Annemiek VAN HEUSDEN

An VAN PELT
Notarieel medewerker

an(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/620.21.95

An VAN PELT

Koen VERHEYEN
Notarieel medewerker

koen(plaats the 'at' sign hier)VTGnotarissen.be
Tel. 03/640.39.60

 
 

Immo

Momenteel bieden wij geen vastgoed aan. Ons aanbod wijzigt snel, kom regelmatig eens terug.
Dank u.

 
 

Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen

Paalstraat 110
2900 Schoten
Tel. (03) 658.80.21
Fax. (03) 658.80.22

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
D 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
W 09:00 >  12:00   Gesloten deuren  
D 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
V 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
Z gesloten  
Historiek Parking

Parking

Bouw nieuw kantoor en flats: https://gva.be/cnt/dmf20210817_95498480

Opgelet: Tijdens de werken is onze parking niet bereikbaar.  Gelieve te willen parkeren in de Paalstraat of op parking ’t Ven.  Vergeet zeker niet uw parkeerschijf!

Historiek

Opvolgers van:
Walter Coucke

Verlofperiodes